Koku nozāģēšana

Koka gāšana no zemes tiek veikta tikai vietās, kur apstākļi to atļauj  droši izdarīt, neapdraudot apkārtējo infrastruktūru un cilvēkus.
Koka nozāģēšana tiek vieta pa daļām tajā kāpjot. Ierobežotās vietās zari tiek nolaisti ar virvēm.


 .